Miris bidrar till ökad global folkhälsa genom att fler barn och vuxna får tillgång till mjölk av hög kvalitet.

Presentationer

Träffa Miris

Emissionen i korthet

Analysguiden

Emissionen är stängd.

Aktien

Handelsplats: Aktietorget

Kortnamn: MIR

ISIN-kod: SE0001717323

Teckningsrätten

Handelsplats: Aktietorget

Kortnamn: MIR TR

ISIN-kod: SE0009320435

There is no index named: dynamic/NewsItems

Anmäl dig för uppdateringar i samband med emissionen

Emissionen i korthet

 • Teckningstid 25 november – 9 december 2016.
 • Teckningskursen är 4 öre per aktie.
 • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 1 aktie.
 • Nyemissionen uppgår till 30,6 miljoner kronor.
 • Högst 765.628.138 nya aktier emitteras genom nyemissionen.
 • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och garanter säkerställd till 88 procent.
 • De nya aktierna motsvarar 50 procent av företaget.
 • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 30,6 miljoner kronor före emissionen och 61,2 miljoner kronor efter emissionen.

Presentation från Investerarbrevets investerarafton i Stockholm

VD Camilla Myhre Sandberg den 29 november 2016.

Presentation från Stora aktiedagen i Stockholm

VD Camilla Myhre Sandberg den 28 november 2016.

Nyemission för USA-satsning

Intervju med VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Avanza Börsdag

Presentation från Avanza Börsdag i Stockholm

VD Camilla Myhre Sandberg den 24 november 2016.

Presentation från Aktiespararnas aktiedag i Göteborg

VD Camilla Myhre Sandberg den 14 november 2016.

Träffa Miris

24 november 
Avanza Banks börsdag
Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm

28 november kl 12.10 
Aktiespararna Stockholm, Stora Aktiedagen
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

29 november kl 18.00 
Investerarafton Militärsällskapet
Militärsällskapet våning 1, Valhallavägen 104, Stockholm

6 december
Aktiespararna
Aktiespararna Stockholm, Aktiedagen
Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

7 december kl 18.00 
Feminvest
Nordnets lokaler, Gustavslundsvägen 141, Alvik

Välkomna!

 

Teknologiskt försprång

Med ett patenterat instrument baserat på Mid-IR-teknik har Miris ett teknologiskt försprång inom analys av bröstmjölk.

 

Marknad med stor tillväxtpotential

Marknaden för individuell nutrition av för tidigt födda barn är i sin linda, men har stor tillväxtpotential.

 

Ansöker om FDA-godkännande

Ansökan om marknadsgodkännande för HMA-instrument som Medical Device är lämnat till FDA.

Vision

Bidra till ökad global folkhälsa genom att barn och vuxna ska ha tillgång till mjölk av hög kvalitet

 • Stödja sjukvården i nutrition av förtidigt födda barn
 • Stödja mejeriindustrin i processkontroll av mjölk

Strategi

Miris ska utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja instrument för mjölkanalys på en global marknad

 • Huvudfokus ligger på marknaden för analys av bröstmjölk
 • Tillverkningen sker till stor del via lokala underleverantörer
 • Försäljning sker via direktförsäljning och via lokala/regionala distributörer